Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

VAN GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ

Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü; 640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname sonrası Bakanlar Kurulu'nun 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Kararı ile ihdas edilmiş ve 10/01/2012 tarihi itibariyle de faaliyetine başlamıştır. Faaliyet alanında Van, Bitlis ve Muş illeri ve bunların ilçeleri yer almaktadır. Van İli Saray İlçesi mülki İdare sınırları içerisinde bulunan Kapıköy Hudut Kapısının bulunduğu bölgede, 16 Nisan 2011 tarihinde İran’ın Hoy, Tebriz ve Urumiye kentlerine açılan Kapıköy-Razi Kara Hudut Kapısında Bakanlık Makamı’nın 27/04/2012 tarihli ve 858 sayılı onayı ile Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ise 12/12/2012 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır.
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 164.maddesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince, doğrudan görevli olduğu kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmanın yanı sıra 4458 Sayılı Gümrük Kanunu, Bakanlığımızın kuruluşunu düzenleyen 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile buna bağlı olarak çıkarılan 21.02.2012 tarihli Bakanlık Makamı onaylı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği ile diğer Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Talimatlarla belirlenen görevleri yerine getirmektedir. Bu yetkiler çerçevesinde; Görev sahası olan Van, Bitlis ve Muş illerinde kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturması için gerekli veya yararlı olabilecek bütün faktörler ile olmuş veya olması muhtemel kaçakçılık olaylarına ilişkin tüm bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve neticelendirilmesi, 24 saat esasına göre Müdürlüğümüzce ifa edilmektedir.