696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılacak Sınav Duyurusu

İLAN
 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU
 

SINAVIN ADI: Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı

SINAV TARİHİ: Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adayların uygulama ve sözlü sınavı 16.03.2018 tarihinde Cuma günü yapılacaktır.

SINAV USULÜ ve SAATİ: Sınav Sözlü ve Uygulamalı olarak Saat:9.30 başlayacaktır. Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen “Adaylar” sınav saatinden en geç 20 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmak zorundadırlar.
 
SINAV  YERİ: Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Beyüzümü Mahallesi Özalp Yolu CaddesiNo:9/1, TUŞBA/VAN
 
SINAVIN İLANI VE İTİRAZ: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Bölge Müdürlüğümüzün web adresinden ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
        Sınava yapılacak itirazların, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 4 gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Sınav Kuruluna (Van Personel Müdürlüğü) itirazda bulunabilir. İtiraz Sınav Kurulunca 5 gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında duyuru şeklinde yayınlanacaktır.

İlanen Duyurulur.
Bilgi için: Van Personel Müdürlüğü