696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılan Sınav Sonuçları

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ve BAĞLANTI İDARELERDE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARININ İLANI

 Bölge Müdürlüğümüzde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı 16.03.2018 tarihinde Sözlü ve Uygulamalı olarak Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında gerçekleşmiştir. Sınav Sonucu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 
 

Sıra No ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI SONUÇ
1 Ali PILATİN 6*********4 BAŞARILI
2 Cumhur PILATİN 6*********4 BAŞARILI
3 Fırat ATAK 4*********4 BAŞARILI
4 Faysal BİLKİÇ 5*********6 BAŞARILI
5 Hamit DURAN 1*********4 BAŞARILI
6 Nizamettin İLBAY 7*********6 BAŞARILI
7 Sema ÖZBEK 1*********4 BAŞARILI
8 Tekin ÖZRİLİ 5*********8 BAŞARILI
9 Mahmut ŞİPAL 5*********8 BAŞARILI

Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 4 gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Sınav Kuruluna (Van Personel Müdürlüğü) itirazda bulunabilirler. Yapılan İtirazlar Sınav Kurulunca 5 gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında duyuru şeklinde yayınlanacaktır.

İLANEN DUYURULUR.
BİLGİ İÇİN: VAN PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ