Misyon


"Gümrük ve ticaret politikalarını geliştirmek ve uygulamak"