Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

KAPIKÖY GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ
 
12/12/2012 tarihi itibariyle Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği (Van KİBA), Bakanlığımızın 18/02/2019 tarih ve 29 sayılı “Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Karar” konulu Bakanlık Makamı Onayıyla Van KİM’den ayrılıp, Müdürlük seviyesine yükseltilerek Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü olarak faaliyetlerine başlamıştır.
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 164.maddesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince, doğrudan görevli olduğu kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmanın yanı sıra 4458 Sayılı Gümrük Kanunu, Bakanlığımızın kuruluşunu düzenleyen 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile buna bağlı olarak çıkarılan 21.02.2012 tarihli Bakanlık Makamı onaylı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği ile diğer Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Talimatlarla belirlenen görevleri yerine getirmektedir. Bu yetkiler çerçevesinde; kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturması için gerekli veya yararlı olabilecek bütün faktörler ile olmuş veya olması muhtemel kaçakçılık olaylarına ilişkin tüm bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve neticelendirilmesi, 24 saat esasına göre Müdürlüğümüzce ifa edilmektedir.