Tanıtım

21 Mart 2022

22.12.2011 tarihli, 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Van Merkezli Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz 20.05.2013 tarihinden itibaren Van ilinde faaliyetine devam etmektedir.
 
640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bölge Müdürlüğümüz, Bakanlığımız taşra teşkilatında düzenleme yapılmasına ilişkin 18.08.2014 tarihli ve 29092 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6711 sayılı Kararname ile Ağrı, Erzurum, Kars ve Iğdır illerini kapsayan Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kurulmuş ve fiilen 19.08.2015 tarihinde faaliyete geçmesiyle Bölge Müdürlüğümüz faaliyet alanları Van, Bitlis, Muş, Hakkari illeri olarak belirlenmiştir.

Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 5’i halen faaliyette, 1’i yeni kurulma aşamasında (Derecik) toplam 6 Gümrük Müdürlüğü, 3 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve  İstihbarat Müdürlüğü, Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü ve Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü  bulunmaktadır.